Bạn Em đang có chút việc thuế xây dựng, mong các bác có chuyên môn trả lời giúp Em.
Chuyện là thế này. BẠn Em đang làm nhà, đã xin giấy phép xây dựng đoàng hoàng ( Tổng diện tích xây dựng khoảng 194m2) Hôm nay có chát của phòng kế toán phường yêu cầu lên làm việc về thuế. Họ tính thuế nhà bạn Em như sau:
1. Thuế thu nhập cá nhân ( đánh vào chủ thầu)
194m2 x 600000 x 2% = 2328000 đồng
2. Thuế giá trị gia tăng ( 4%)
194m2 x 600000 x 4% = 4656000 đồng
3. Thuế môn bài: 1000000 đồng
Tổng cộng: 7984000 đồng
Em không hiểu là cán bộ hành dân hay ăn tiền mà tính thuế giá trị gia tăng và môn bài ?. Theo em được biết thì cùng lắm là thằng bạn Em chỉ chịu cái thuế thu nhập cá nhân 2% thôi, nhưng căn cứ vào đâu mà cán bộ thuế lại áp mức nhân công là 600000 đồng/m2 sàn nhỉ? Thằng bạn Em nói là Tôi tự làm, anh em dưới quê nên làm chứ có thuê chủ thầu đâu.
Mong các Bác giúp Em quả này với ạ vì chúng Em cũng không muốn lằng nhằng nhất là mình đang làm nhà, nhưng thu thuế như thế thì Hà Nội mình đi thuyền để đón 1000 năm các Bác nhỉ