Gồm các bài hát cực hay Link download: đây Đang cố tìm và upload đủ bộ Trường Thanh luôn ^_^. Có tuyển tập Trường Sơn nữa, có ai cần không nhỉ?