Bài bị khóa
Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Kết quả: từ 11 đến 20 trong 65

Đề mục: Nghị định 34/2010/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB

 1. #11
  Biển số
  OF-29
  Mua xe ngày
  22-05-2006
  Thường ở
  Trên từng cây số
  Số km
  12,515
  Động cơ OF
  10 mã lực

  Mặc định

  Mục 2
  THỦ TỤC XỬ PHẠT
  Điều 52. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phạt
  1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về giao thông đường bộ bị phạt tiền thì phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.
  2. Việc thu, nộp tiền xử phạt tuân theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính được nộp tiền phạt bằng cách trừ vào tài khoản của mình tại ngân hàng.
  3. Tiền phạt vi phạm hành chính theo Nghị định này phải nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng toàn bộ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông đường bộ.
  4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ việc xử phạt theo Nghị định này.
  Điều 53. Thủ tục xử phạt
  1. Thủ tục xử phạt phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP. Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong việc xử phạt được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
  2. Đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ:
  a) Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo các điểm, khoản tương ứng của Điều 33 Nghị định này;
  b) Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện. Trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành tạm giữ phương tiện để bảo đảm cho việc xử phạt đối với chủ phương tiện.
  Điều 54. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm
  1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của Nghị định này:
  a) Vi phạm điểm b khoản 5, điểm b, điểm c khoản 6 Điều 8;
  b) Vi phạm điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 9;
  c) Vi phạm điểm a khoản 6, khoản 7 Điều 10;
  d) Vi phạm điểm d, điểm đ khoản 4 Điều 11 trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện;
  đ) Vi phạm khoản 4, điểm d, điểm đ khoản 5 Điều 19;
  e) Vi phạm khoản 3 Điều 20;
  g) Vi phạm điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 22;
  h) Vi phạm khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 24;
  i) Vi phạm điểm c khoản 2 Điều 38.
  2. Ngoài những trường hợp tạm giữ phương tiện quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 46 và khoản 3 Điều 57 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
  3. Khi phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.
  4. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
  Điều 55. Chấp hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
  2. Quá thời hạn được quy định tại khoản 1 Điều này mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thực hiện theo quy định tại các Điều 66, 67 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
  Điều 56. Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
  1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thanh tra đường bộ được sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động tuần tra, kiểm soát để phát hiện, truy tìm đối tượng vi phạm hành chính. Việc sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ này thực hiện theo quy định tại Điều 55a của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
  2. Trong trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính thông qua việc sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (ghi lại hình ảnh phương tiện và biển số đăng ký của phương tiện), chủ sở hữu của phương tiện cơ giới đường bộ (bị sử dụng để vi phạm) có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

  Bác Chưa đăng ký có biết phải lái xe bằng đầu và chụp ảnh bằng mồm' không?

 2. #12
  Biển số
  OF-29
  Mua xe ngày
  22-05-2006
  Thường ở
  Trên từng cây số
  Số km
  12,515
  Động cơ OF
  10 mã lực

  Mặc định

  Chương IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 57. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2010.
  2. Nghị định này thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
  3. Đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 24 Nghị định này, trong trường hợp sử dụng Giấy phép lái xe các hạng C, D, E để điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc bị xử phạt kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
  4. Đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 8, điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định này, trong trường hợp đặt báo hiệu nguy hiểm không đúng quy định bị xử phạt kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
  5. Các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP nhưng chưa thực hiện hoặc phải thi hành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP.
  6. Quy định tại Mục 7 Chương II Nghị định này được thực hiện thí điểm trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Ủy ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt quy định cụ thể phạm vi khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt để thực hiện việc thí điểm. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm; kết thúc thời hạn thí điểm, tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm và báo cáo Chính phủ đề xuất chủ trương thực hiện tiếp theo.
  Điều 58. Trách nhiệm thi hành
  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương ****;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của ****;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UB Giám sát tài chính QG;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTN (5b). N
  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  (Đã ký)
  Nguyễn Tấn Dũng

  Bác Chưa đăng ký có biết phải lái xe bằng đầu và chụp ảnh bằng mồm' không?

 3. #13
  Biển số
  OF-41950
  Mua xe ngày
  30-07-2009
  Số km
  488
  Động cơ OF
  38 mã lực

  Mặc định

  Cảm ơn cụ. Nếu cụ có Điều lệ báo hiệu đường bộ mà pót lên nữa thì tốt biết mấy. Vodka cho cụ hai quại.

 4. #14
  Biển số
  OF-29
  Mua xe ngày
  22-05-2006
  Thường ở
  Trên từng cây số
  Số km
  12,515
  Động cơ OF
  10 mã lực

  Mặc định

  CHÍNH PHỦ
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 33/2011/NĐ-CP
  Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011
  NGHỊ ĐỊNH
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính);
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,


  NGHỊ ĐỊNH:
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với nội dung sau đây:
  1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 19 như sau:
  “a) Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (nếu có quy định phải có những thiết bị đó) hoặc lắp thêm đèn chiếu sáng về phía sau xe.
  b) Điều khiển xe không có còi.”
  2. Bổ sung điểm d khoản 4 Điều 19 như sau:
  “d) Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định”.
  3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 36 như sau:
  “d) Chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường nhưng không có Giấy phép lưu hành hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường ghi trong Giấy phép lưu hành”.
  4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 57 như sau:
  “3. Đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 24 Nghị định này, trong trường hợp điều khiển xe ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc không có Giấy phép lái xe hạng FC bị xử phạt kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
  4. Đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 8, điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định này, trong trường hợp đặt báo hiệu nguy hiểm không đúng quy định bị xử phạt kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.”
  5. Bổ sung khoản 7 Điều 57 như sau:
  “7. Về việc xử phạt đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 6 Điều 26, điểm d khoản 3 Điều 27 Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.”
  Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2011.
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Tấn Dũng

  Bác Chưa đăng ký có biết phải lái xe bằng đầu và chụp ảnh bằng mồm' không?

 5. #15
  Biển số
  OF-76355
  Mua xe ngày
  26-10-2010
  Thường ở
  Lạc Trung các cụ ơi...
  Số km
  2,187
  Động cơ OF
  49 mã lực

  Mặc định

  Nghị định dài... đừng hỏi/

 6. #16
  Biển số
  OF-96638
  Mua xe ngày
  23-05-2011
  Số km
  155
  Động cơ OF
  24 mã lực

  Mặc định

  Bài này của MOD ạ?????????????????????????

 7. #17
  Biển số
  OF-64255
  Mua xe ngày
  16-05-2010
  Số km
  733
  Động cơ OF
  143 mã lực

  Mặc định

  Dài quá, chắc đọc hết được mất 1 ngày, không biết xxx học mấy năm thuộc được hết nhể?
  www.redevent.com.vn

 8. #18
  Biển số
  OF-86594
  Mua xe ngày
  25-02-2011
  Thường ở
  http://www.tafelu.com/video/
  Số km
  56
  Động cơ OF
  24 mã lực

  Mặc định

  cho em hỏi xe mới mua phải đăng ký trong vòng 30 ngày đúng k ạ? có giới hạn số km ko ạ? nếu quá hạn thì bị phạt bao nhiêu ạ?

 9. #19
  Biển số
  OF-94972
  Mua xe ngày
  12-05-2011
  Số km
  68
  Động cơ OF
  23 mã lực

  Mặc định

  Trong NĐ 33/2011 sửa đổi bổ sung thêm: xe phải có dụng cụ chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm. Em không hiểu điều này áp dụng cho tất cà các loại xe hay chỉ áp dụng cho xe kinh doanh vận tải hành khách? Cụ nào biết k ạ?

 10. #20
  Biển số
  OF-30065
  Mua xe ngày
  26-02-2009
  Thường ở
  Cầu Giấy - Hà Nội
  Số km
  875
  Động cơ OF
  44 mã lực

  Mặc định

  Các cụ cho em hỏi đội CSGT số 11 ở đâu ý nhỉ? Hqua e bị bắt trên Láng Hòa Lạc
  Em chào cụ Chưa đăng ký ạ.

Bài bị khóa
Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Thông tin Thớt

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 cụ cũng đang nghía cái thớt này. (0 lái chính và 1 lái phụ)

   

Quyền của bác

 • Bác không được phép tạo bài mới
 • Bác không được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file trong bài viết
 • Bác không được sửa bài