Gánh Ci Trng NguyênMã:
http://www.filesonic.com/file/4227353514/chapkiwiCai Luong - Ganh Cai Trang Nguyen.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227356214/chapkiwiCai Luong - Ganh Cai Trang Nguyen.part2.rar
Ci Lương [Trước 75] - Bão Cát


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227339444/chapkiwiCai Luong #032 [Pre75] - Bao Cat.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227339434/chapkiwiCai Luong #032 [Pre75] - Bao Cat.part2.rar
Ci Lương #033 [Trước 75] - Ru Em Vào Mng (hành Kht Đi Hip)Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227342114/chapkiwiCai Luong #033 [Pre75] - Ru Em Vao Mong (Hanh Khat Dai Hiep).part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227342034/chapkiwiCai Luong #033 [Pre75] - Ru Em Vao Mong (Hanh Khat Dai Hiep).part2.rar
Tân C Pre75 #009 - Phượng Liên - Căn Nhà Ngoi ÔMã:
http://www.filesonic.com/file/4227342274/chapkiwiCai Luong - Can Nha Ngoai O Part 1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227342294/chapkiwiCai Luong - Can Nha Ngoai O Part 2.rar
Ci Lương - Khung Tri K Nim

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227353634/chapkiwiCai Luong - Khung Troi Ky Niem.rar
Ci Lương - Tiếng Hát Minh CnhMã:
http://www.filesonic.com/file/4227358854/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat Minh Canh.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227358684/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat Minh Canh.part2.rar
Ci Lương - Con Gái Ch Hng

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227345864/chapkiwiCai Luong - Con Gai Chi Hang.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227345854/chapkiwiCai Luong - Con Gai Chi Hang.part2.rar
Tân C Giao Duyên #12 [pre75] - Thành Ph Bun

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227498414/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Thanh Pho Buon - A.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227498874/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Thanh Pho Buon - B.rar
Tân C Giao Duyên #8 [pre75] - Thân Phn


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227483154/chapkiwiTan Co Giao Duyen #8 [Pre75] - Than Phan - A.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227498744/chapkiwiTan Co Giao Duyen #8 [Pre75] - Than Phan - B.rar
Tân C Giao Duyên #5 [pre75] - Thương Quá Vitnam

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227483114/chapkiwiTan Co Giao Duyen #5 [Pre75] - Thuong Qua Vietnam - A.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227483394/chapkiwiTan Co Giao Duyen #5 [Pre75] - Thuong Qua Vietnam - B.rar
Tân C Giao Duyên #2 [pre75] - T T Trong Đêm


Mã:
 http://www.filesonic.com/file/4227498324/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Ta Tu Trong Dem - A.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227498804/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Ta Tu Trong Dem - B.rar

Tân C Giao Duyên #1 [pre75] - 24 Gi Phép


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227483024/chapkiwiTan Co Giao Duyen #1 [Pre75] - 24 Gio Phep - A.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227483384/chapkiwiTan Co Giao Duyen #1 [Pre75] - 24 Gio Phep - B.rar
Ci Lương Pre75 - Đi Cô Hnh

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227345904/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227353604/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part2.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227353524/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part2.rar
Ci Lương - Sơn N Phà Ca

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227339404/chapkiwi_SonNuPhaCa.rar
Ci Lương Pre75 – Bao Cong X Án Trn Thế M

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227416054/chapkiwiCai Luong Pre75 - Bao Cong Xu An Tran The My.rar
Ci Lương Pre75 - Tiếng Hát M Châu - Tiết Giao Đot Ngc


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227358914/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat my Chau - Tiet Giao Doat Ngoc - Pre75.rar
Ci Lương #041 - Tm Lòng Ca BinMã:
http://www.filesonic.com/file/4227342164/chapkiwiCai Luong #41 [Pre75] - Tam Long Cua Bien.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227342174/chapkiwiCai Luong #41 [Pre75] - Tam Long Cua Bien.part2.rar
Ci Lương - Người Yêu Ca N Hoàng


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227416454/chapkiwiCai Luong Pre75 - Nguoi Yeu Cua Nu Hoang.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227416254/chapkiwiCai Luong Pre75 - Nguoi Yeu Cua Nu Hoang.part2.rar
Ci Lương - Bích Vân Cung Kỳ Án


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227339394/chapkiwi_BichVanCungKyAn.rar
Ci Lương 42 - Thanh Xà, Bch Xà [pre75]


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227358714/chapkiwiCai Luong 42 - Thanh Xa_ Bach Xa [Pre75].part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227384314/chapkiwiCai Luong 42 - Thanh Xa_ Bach Xa [Pre75].part2.rar
Ci Lương Pre75 - Hai Chiu Ly Bit


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227383824/chapkiwiCai Luong 59 - Hai Chieu Ly Biet [Pre75].part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227384354/chapkiwiCai Luong 59 - Hai Chieu Ly Biet [Pre75].part2.rar
Ci Lương - Phàn Lê Huê Tiết Đinh San [1985]

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227335234/chapkiwi_CaiLuongHoQuang_PhanLeHueTietdinhsan.rar
Ci Lương - Áo Cưới Trước Cng Chùa


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227342194/chapkiwiCai Luong - Ao Cuoi Truoc Cong Chua.part1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227342234/chapkiwiCai Luong - Ao Cuoi Truoc Cong Chua.part2.rar
Tân C & Ci Lương - Trích Đon Chiêu Quân

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227443474/chapkiwiTan Co &_ Cai Luong - Trich Doan Chieu Quan 1.rar
 http://www.filesonic.com/file/4227443954/chapkiwiTan Co &_ Cai Luong - Trich Doan Chieu Quan 2.rar
Đĩa Nha - Minh Vương ,Minh Phng ,L Thy ,Thanh Kim Hu


Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227443894/chapkiwiDia Nhua - Minh Vuong_ Minh Phung_ Le Thuy &_ Thanh Kim Hue.rar
Ci Lương - Đĩa Nha Hng Hoa - Em Bé Ðánh Giày + Th Phi Phi Yến
Th phi Phi Yến ~ L Thy[/B]
Ca Sĩ :Minh Cnh + L Thy
Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227345914/chapkiwiCai Luong - Em Be Danh Giay.rar
Ci Lương - Mưa Lnh Tho Cm Viên

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227335034/chapkiwiCai Luong - Mua Anh Thao Cam Vien (Ut Tra On &_ Anh Hong).mp3
Ci Lương - Kiếm Sĩ Điên

Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227339374/chapkiwi_KiemSiDien.rar
Ci Lương Pre75 - Đon Tuyt

Thanh Nga - Thành Được - Ngc Giàu - Hoàng Mai - Kim Quang - Phương Ánh - Thanh Nguyt - Vit Hùng - Phùng Há - Hu Phước - Thanh Tú
Mã:
http://www.filesonic.com/file/4227335054/chapkiwiCai Luong Pre75 - Doan Tuyet.mp3
Dia khac Mp3

Kéo về cho những giấc ngủ trưa