+ Trả lời
Trang 1 / 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả: từ 1 đến 10 trong 21

Đề mục: Mẫu hợp đồng ủy quyền

 1. #1
  Biển số
  OF-6587
  Mua xe ngày
  01-07-2007
  Số km
  384
  Động cơ OF
  57 mã lực

  Mặc định Mẫu hợp đồng ủy quyền

  Bác nào có cái mẫu hợp đồng ủy quyền cho em xin với. Bác i meo vào brokerhn@yahoo.com, em sẽ hậu tạ bằng riệu ợ. Mà các bác cho em hỏi hợp đồng ủy quyền mà không công chứng thì có giá trị không ợ?
  trentungcayso đã sửa : 10-09-2008 lúc 12:02

 2. #2
  Biển số
  OF-17252
  Mua xe ngày
  11-06-2008
  Thường ở
  Ngoài đường
  Số km
  252
  Động cơ OF
  43 mã lực

  Mặc định

  Trích dẫn trentungcayso viết Nghía cột cây số
  Bác nào có cái mẫu hợp đồng ủy quyền cho em xin với. Bác i meo vào brokerhn@yahoo.com, em sẽ hậu tạ bằng riệu ợ.
  Đã mail cho bác. Nếu chưa ưng ý thì bác cứ bảo lại em nhé.
  BoTho đã sửa : 10-09-2008 lúc 11:41
  Đường và chân là đôi bạn thân ...

 3. #3
  Biển số
  OF-8096
  Mua xe ngày
  15-08-2007
  Số km
  54
  Động cơ OF
  46 mã lực

  Mặc định

  Bác BoTho ơi cho em xin một bản với @ phamtien123@yahoo.com

  Đa tạ Bác nhiều nhiều,
  The feeling always go with the move of the market

 4. #4
  Biển số
  OF-17252
  Mua xe ngày
  11-06-2008
  Thường ở
  Ngoài đường
  Số km
  252
  Động cơ OF
  43 mã lực

  Mặc định

  Trích dẫn Flattyre viết Nghía cột cây số
  Bác BoTho ơi cho em xin một bản với @ phamtien123@yahoo.com

  Đa tạ Bác nhiều nhiều,
  Đã gửi cho bác rồi đấy. Bác xem nhận được chưa thì báo lại nhé
  Đường và chân là đôi bạn thân ...

 5. #5
  Biển số
  OF-6073
  Mua xe ngày
  20-06-2007
  Số km
  1,353
  Động cơ OF
  62 mã lực

  Mặc định

  Bác Botho ơi, cho em xin 1 bản
  Buihailinh@gmail.com
  Cảm ơn bác nhiều

 6. #6
  Biển số
  OF-18383
  Mua xe ngày
  09-07-2008
  Thường ở
  Nhà em
  Số km
  2,415
  Động cơ OF
  67 mã lực

  Mặc định

  Mời các cụ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)………………… …………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)


  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông :
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Cùng vợ là bà:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trúTrường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).


  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Các thành viên của hộ gia đình:
  - Họ và tên:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
  ngày ……………….do ………………………… ………………………… ..lập

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức:
  Trụ sở:
  Quyết định thành lập số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Số Fax: Số điện thoại:
  Họ và tên người đại diện:
  Chức vụ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại

  Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .

  Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

  ĐIỀU 1
  PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.
  ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

  ĐIỀU 2
  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Thời hạn ủy quyền là..................……k từ ngày......................... ...............

  ĐIỀU 3
  THÙ LAO

  Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)
  ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
  b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
  c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

  2. Bên A có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
  b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
  c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

  ĐIỀU 5
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
  b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
  c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
  d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;
  đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
  e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

  2.Bên B có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
  b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

  ĐIỀU 6
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

  Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 7
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 8
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  3. Các cam đoan khác….

  ĐIỀU 9
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)  LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.…………………… ………………………... )
  (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)
  Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực hiện chứng thực) ………………………… ., ………………………… …………(quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.

  Chứng thực:

  - Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………..... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….... tờ, ...trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
  + Bên B .….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

  Số chứng thực.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….

  Người có thẩm quyền chứng thực
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
  Chưa đăng ký ủn giúp em cái nào

 7. #7
  Biển số
  OF-11442
  Mua xe ngày
  05-11-2007
  Thường ở
  28 Thọ Xương
  Số km
  5,945
  Động cơ OF
  107 mã lực

  Mặc định

  Oánh dấu phát.
  Especen hotel - Your home in Hanoi - www.especen.vn
  Bác Chưa đăng ký quên CMT ở nhà em nhá

 8. #8
  Biển số
  OF-5750
  Mua xe ngày
  15-06-2007
  Thường ở
  Bốn biển là nhà
  Số km
  3,563
  Động cơ OF
  88 mã lực

  Mặc định

  Mời Cụ đi theo lối này
  Chào Cụ Chưa đăng ký, Em xem bói cho Cụ tí. Cụ dòm ở dưới nhá


 9. #9
  Biển số
  OF-3781
  Mua xe ngày
  14-03-2007
  Thường ở
  43 Hai pà tờ rưng
  Số km
  113
  Động cơ OF
  50 mã lực

  Mặc định

  cũng oánh dấu phát
  Sáng Đúng - Chiều Sai - Ngày mai lại Đúng !

 10. #10
  Biển số
  OF-11561
  Mua xe ngày
  12-11-2007
  Thường ở
  ha noi
  Số km
  1,097
  Động cơ OF
  55 mã lực

  Mặc định

  bác nào có gửi cho em 1 bản ủy quyền sử dụng ô tô với, email của em hungdqk@vnn.vn chỉ cần để người được ủy quyền có thể đứng ra làm chủ xe khi bị xxx phạt chẳng hạn thui chứ ko phải mua bán gì vì em đứng ra đăng kí hộ mà

+ Trả lời
Trang 1 / 3 1 2 3 CuốiCuối

Thông tin Thớt

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 cụ cũng đang nghía cái thớt này. (0 lái chính và 1 lái phụ)

   

Quyền của bác

 • Bác không được phép tạo bài mới
 • Bác không được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file trong bài viết
 • Bác không được sửa bài