Em được bọn này săn đón. Có cụ nào mua và sử dụng bảo hiểm của bọn Xuân Thành chưa ạ? cho em ý kiến với. Thấy giá khá là cạnh tranh.