Hôm nay đưa ông cụ đi khám, siêu âm thấy phát hiện viêm tĩnh mạch chân độ II và cô BS kê cho cụ uống 900v Thiên sứ trong vòng 1 tháng. Không hiểu thuốc quý mức độ nào mà phải LĐ duyệt thì mới được cấp. Có cụ nào dùng cái này cho em biết thêm ý kiến với. Nếu uống hết mình đi mua về uống có dễ dàng ?