AHDA

Sinh nhật
24/8/75 (Tuổi: 48)

Chữ ký

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
Nỡ để dân đen mắc nạn này

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top