anhtuan_mlm

Sinh nhật
Tháng tám 5

Chữ ký

Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay,
Cỏn con một sợi lông mày

Mà đem cột trái đất này vào anh...!!!
Top