Biển

Có gì đâu

Biển
Nơi ở
Ở nick ý
Nghề nghiệp
Ở Biển

Chữ ký

Ánh pha lê của một ngày mưa...
đập tí tách không thôi trên nỗi biếng lười của một tình yêu bất tận! (Paul Eluard)

Người theo dõi

Top