bizicafe

Góc nhà.

Đi dạo bộ cùng vợ cả
Nơi ở
Xó bếp
Nghề nghiệp
Làm mướn

Chữ ký

"Without music, life would be a mistake." ― Friedrich Nietzsche.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top