bonong3chan
Ngày cấp bằng:
8/1/10
Số km:
8
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
Bên kia sông Hồng (Long Biên)
Nghề nghiệp:
Kiến trúc sư