born2go

Chữ ký

Ở đời có 4 cái ngu
Yêu Nga ghét Mỹ thích Cu thân Tàu
Top