buwscxucs's Recent Activity

  1. buwscxucs đã trả lời vào chủ đề [Funland] Phải chăng hạ tầng đường sá của Việt Nam hơn Thái Lan-Qua google map.

    Cụ dựa vào độ zoom bằng nhau để so sánh là đã không có cơ sở rồi, chưa nói đến cái 200km của cụ nó cũng không bằng nhau. Trong các hình...

    13/5/19