Chidiudiu
Ngày cấp bằng:
15/9/07
Số km:
4,510
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
Bốn phương trời
Nghề nghiệp:
Chém gió

Chidiudiu

Mình có chú em làm ở Cục Tke Hnam.. tên là Trung, nhà ở Thành đội Phủ Lý 28/8/15