Recent Content by ColoradoVietnamClub

  1. ColoradoVietnamClub

    Chi hội THÔNG BÁO - Sự kiện Offline Colorado 3 Miền

    Kính mời các cụ đang sở hữu hay chuẩn bị có ý định sở hữu xe Colorado tham dự sự kiện Offline Colorado 3 Miền được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 22/06/2019 Thành viên tham dự là các chi hội của những người sử dụng xe COlorado khắp cả nước bao gồm: Colorado VietNam Club( CVC) cùng CNC, DCC, CTC...
Top