daiden

Chữ ký

Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Hãy tẩy chay bọn tàu khựa đê !

Người theo dõi

Top