diehardadc

Nơi ở
Nhà có số, phố có tên, bên trên có hàng xóm
Nghề nghiệp
Lao động tự do

Chữ ký

Cụ ( Mợ) thích em ký vào chỗ nào ?

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top