ĐươngBa
Động cơ
458,667

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng.
    Lãnh đạo có thể không tài nhưng phải có tâm, nhân viên có thể không có tâm nhưng phải tài!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top