DV2004

xe BUS, đỡ phải lái xe

Vọc mấy cài đồ công nghệ phải dùng điện
Nơi ở
Hà nội
Nghề nghiệp
Mấy cái việc liên quan đến Máy tính

Chữ ký

Chào cụ , cụ VODKA cho E đi.

Người theo dõi

Top