Ếch trắng

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • vâng, cám ơn cụ đã tặng rượu quý, đã quý thì không lên để rành, nhỡ thằng khác uống trộm mất thì ngu em, em hết đây, khà, rượu ngon quá, bác còn không em xin chén nữa......
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top