ferrari 599 GTB

Chữ ký

Tôi thick màu đen. Màu đen lôi cuôn. Lôi cuốn là có gái theo. Muốn có gái theo phải có xe đẹp. Tôi chọn Aston MAarrtin V8 Vantage roadster. Tôi là Ferrari 599 GTB :^) :69: :41: (y) :))

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top