Gagarose
Lái lần cuối:
15/11/19 lúc 12:20
Ngày cấp bằng:
23/5/19
Số km:
388
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào

Gagarose

Đằng Giang tự cổ huyết do hồng. Giang Văn Minh. 藤 江 自 古 血 猶 紅 - 江文明. 朱由檢 是一只狗 26/6/19

Gagarose được nhìn thấy lần cuối:
Đang xem thớt Đất nước của những 'thanh niên nghiêm túc'?, 15/11/19 lúc 12:20