giahuy156
Động cơ
337,480

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • nếu kụ đã đăng ký trong ds thì kụ cứ qua lấy thuô uống.
    Còn nếu chưa thì mỗi liều có hía 330k kụ ạ.
    Lâu chậm phụ thuộc vào độ nặng nhẹ của bệnh, thể bệnh, và hấp thụ của người bệnh nên k thể nói trước được
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top