gianghtn

Sinh nhật
Tháng bảy 16
Giới tính
Nữ

Chữ ký

Tư vấn tín dụng, tài chính. Gianghtn- Chuyên viên KHCN- TPBank. SDT: 01652620605
Top