glory4us
Ngày cấp bằng:
9/3/09
Số km:
1,086
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào

Đang theo dõi 2

Người theo dõi 3

glory4us

VISA TQ - 51 Đào Duy Từ công ty Nam thanh. lần đầu thì chỉ xin đc visa 3tháng/1lần là 65$ sau 4 ngày 20/2/17