haducche's Recent Activity

  1. haducche đã trả lời vào chủ đề Đánh giá VW polo 2018.

    bản Cụ xem thì hiện tại đang bán ở nước ngnài.còn bán ở Vn thì là 2018 nên kiểu như vậy.Bản mới này hiện tại ở VN chưa có thông tin...

    21/10/19 lúc 16:42