Recent Content by hainam.le

 1. H

  [Funland] Tổng hợp tất cả các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 / Phần 4 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

  Mời các cụ vào hô tiếp "Đóng chặt, giãn cách triệt để, truy hết F0" Tình hình nay đầu tháng 11 rồi, Nanocovax, Vinocovax đã đến giai đoạn nào rồi? Im quá
 2. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Em có 14 thanh phi 20 chờ nối cột, thợ họ hàn đính mất 4 thanh cách mặt sàn 5 cm
 3. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  1. Đập đi làm lại thì ko thể làm đc vì đó là sắt phi 20 chờ nối sắt phi 18 lên tầng 4 mà chỗ bị hàn ngay sát mặt sàn. 2. Phướng án khoan cấy bằng ramset: ko thể được vì đầu dầm, đầu cột đã rất nhiều sắt rồi, ko khoan sâu được. 3. Sau khi tham khảo kts, ý kiến của ae trong ngành và các cụ OF. E...
 4. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Em cũng tính khoan xuống dầm, gắn keo Ramset nhưng ko ổn. Sắt đầu dầm, đầu cột quá dày.
 5. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Hic, phá thì em chít. Chỗ sắt bị hàn này nằm ngay trên mặt sàn
 6. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Chỗ hàn đó, em cho tăng cường thêm cây thép phi 20, chống thẳng xuống sàn rôi.
 7. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Hóa chất ăn rỉ B05 có ảnh hưởng đến thép ạ?
 8. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Haiza, e nhắc thợ rất nhiều mà quay đi quay lại họ đã hàn
 9. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Của em là 14 cây phi 20 chờ nối lên tầng là 14 cây phi 18. Thép CB500
 10. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Em sợ thép nó giòn, dễ gãy
 11. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Không phải là hàn mối nối cột cụ a.
 12. H

  [Funland] Có được hàn vào thép chủ

  Vâng, họ làm cữ cốp pha.
Top