HaJolie

.
.
.
Đời tôi tựa như một hạt thóc
Hạt thóc trong BỒ, quý lắm thay!
Gạo cũng chui ra từ hạt thóc
Sao thóc lẫn vào lại bị vứt đi !
Ôi giá trị, thước nào đo giá trị ?!

Chả thích gì, chỉ thích già
Nơi ở
Nơi đâu cũng là nhà - vợ cả để cho ai
Nghề nghiệp
Theo đóm ăn tàn

Chữ ký

Đùng đùng đùng, Đoàng đoàng đoàng, Anh vẫn đi - LIỀU QUÁ CỤ ƠI ^#(^
Top