Recent Content by heartbedok

  1. H

    Cột đèn tín hiệu mới tại nút Văn Cao - Thụy Khuê khó nhìn

    Ngã tư Văn Cao - Thụy Khuê, mới lắp hệ thống đèn thay cho vòng xuyến. Đèn lắp hơi khó hiểu, mỗi hướng đi lắp đúng 1 cái đèn trên cột cần vươn trồng ở bên này ngã tư (gần vạch dừng). Báo hại mỗi lần chờ đèn xanh ngẩng lên nhìn đèn muốn trẹo cả cổ 😑
Top