1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)
heroman
Lái lần cuối:
19/6/19 lúc 09:12
Ngày cấp bằng:
8/8/10
Số km:
109
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào

heroman

heroman được nhìn thấy lần cuối:
Đang xem thớt Cử đoàn thanh tra mới tới Vĩnh Phúc thay đoàn thanh tra nhận hối lộ, 19/6/19 lúc 09:12