hoahuongduong

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • IP 5s chỉ có mầu xám mà cụ tên nó là space grey và có thêm mầu white/ champange khác với IP 5 là 2 mầu black/white.
    Em đang còn IP5s grey 32Gb đó cụ, máy đẹp như mới tinh , chưa xước tí nào cụ nhé 99,99%= 9500k không có xạc, thêm xạc cáo thì giá em đeef là 9688k/ 0917005739
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top