Recent Content by Hoàn tèo

  1. H

    Thảo luận Ngõ và cổng rộng tối thiểu bao nhiêu để xe ô tô vào được?

    Các cho em xin tý kinh nghiệm. Ngõ nhà em 4.5m cửa 3m chiều ngang trong nhà 4.5m sâu 5.1m vậy xe dài 4.8m ngang 2.2m( cả gương) có vào dc nhà ko ạ
Top