hoangduyarc's Recent Activity

  1. hoangduyarc attached a file to the thread [Funland] Thảo luận về thị trường hằng ngày.

    PLX – ÔNG TRÙM KINH DOANH XĂNG DẦU. Lãi ròng quý 1/2019 tăng trưởng 33.7% mặc dù doanh thu giảm 7.6%. tuy nhiên biên lợi nhuận gộp lại...

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 15/5/19
  2. hoangduyarc attached a file to the thread [Funland] Thảo luận về thị trường hằng ngày.

    THỊ TRƯỜNG NGÀY 7/5/2019 – THỊ TRƯỜNG ẢM ĐẠM - Tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định sau phiên giảm hôm trước, tuy nhiên việc thanh khoản...

    pottstown-weekend-market.png 7/5/19