Holygraal's Recent Activity

  1. Holygraal đã trả lời vào chủ đề [CCCĐ] Ba thế hệ đi Tây.

    Sao visa cái bọn tư bản này đắt thế hả trời? Mỗi lần em đi Trung Quốc là cứ chửi bọn Tàu Cộng là tận thu, giờ mới biết bọn tư bản dãy...

    26/6/19
  2. Holygraal đã trả lời vào chủ đề Hà Tĩnh: Thiên Cầm - OFFER với "Hà Tĩnh mình thương".

    Các cụ đào mộ tốt thật! Một topic từ 2008 mà cũng đào lên được

    19/5/19