hungnv91's Recent Activity

  1. hungnv91 đã trả lời vào chủ đề [Funland] Đừng dại mà bắt bọn trộm gà, trộm vịt.

    Theo sách đỏ ở nước vịt thì "trộm" là loài cần được bảo tồn và lưu giữ, nên mọi hành động cố ý tiêu diệt, phá hủy "trộm" đều bị pháp...

    4/5/19