Huỳnh Bảo

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • haha, sao Huỳnh Bảo biết nhóc vote trước rồi mới xem hình mà ký như thế? vote xong xem hình rồi thấy chữ ký cứ như Huỳnh Bảo là ma xó, kaka
    Chúc mừng Bác sinh nhật Vui vẻ! thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui.
    Sheng ri kuai le!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top