HyperSport's Recent Activity

 1. HyperSport đã trả lời vào chủ đề [Funland] Bệnh viên Saint Paul đã lên tiếng.

  Còn đang đi bổ túc chuyên môn ;)

  11/12/19 lúc 23:22
 2. HyperSport đã trả lời vào chủ đề [Funland] Bệnh viên Saint Paul đã lên tiếng.

  Cụ phán rất chuẩn! Nhiều ng cứ đề cao tính sáng tạo của hoá sinh Xanh pôn!

  11/12/19 lúc 23:22
 3. HyperSport đã trả lời vào chủ đề [Funland] Bệnh viên Saint Paul đã lên tiếng.

  Nghe hơi nồi chõ là có sự đấu đá nội bộ, chứ vtv nào vào đc tận phòng hoá sinh đặt cam chót vót thế! Mấy cô cậu phóng viên vtv cứ thế...

  11/12/19 lúc 23:20