intheend013

Tên ẻm là Dalton

Chăn GA`
Sinh nhật
Tháng một 13
Nơi ở
Nhà e ở đâu e còn lâu mới nói
Site ảnh
http://www.duanmienbac.com
Nghề nghiệp
IT

Liên hệ

Yahoo! Messenger
intheend013
Skype
intheend013

Chữ ký

Sao cụ nhìn chữ ký em.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top