Isu_zu

Chữ ký

Thiện không đúng chỗ - là ác.
Ác nhưng đúng chỗ - là thiện!

Người theo dõi

Top