it is a long road

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chỉ khi cái cây cuối cùng bị đốn, dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, con cá cuối cùng bị bắt, chúng ta mới nhận ra tiền không ăn được.
    Khi cái cây cuối cùng chết đi, dòng sông cuối cùng bị đầu độc, con cá cuối cùng bị bắt, chúng ta mới nhận ra mình không thể ăn được tiền.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top