Killer13's Recent Activity

  1. Killer13 đã trả lời vào chủ đề [Funland] Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay!.

    Em chả cần xem phần mềm cũng biết được rằng: Không khí tại Hà Nội hôm nay xấu hơn không khí Hà Nội hôm qua và sạch hơn không khí Hà Nội...

    11/10/19