King_crimson

Giới tính
Nam

Chữ ký

" Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa
Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh..."
Top