mabu_210

Cao 1m63 nặng 65kg, sống đơn giản, chân tình, mọi thứ có đủ theo nhu cầu và khả năng.

Music, girls đẹp, auto
Nơi ở
Hà nội
Gender
Male
Occupation
IT

Contact

Yahoo! Messenger
mabu_210
Skype
mabu_210

Chữ ký

đồng ý k: Đàn bà lúc nào cũng nói họ CHUNG THỦY vậy thì Đàn ông LĂNG NHĂNG với ai ?! ;))
Top