Meo Top

Nguyễn Ngọc Vân

Chữ ký

Bác ơi Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau.
Top