Merlot's Recent Activity

  1. Merlot đã trả lời vào chủ đề [Xe cộ] Phim cách nhiệt cao cấp XPEL - MADE IN USA.

    Rất ưng dịch vụ bên cụ. Thợ tốt, giá tốt. Chúc cụ luôn đắt hàng

    14/6/19
  2. Merlot đã trả lời vào chủ đề [Xe cộ] Phim cách nhiệt cao cấp XPEL - MADE IN USA.

    Cụ cho em cái giá làm luôn ở Xã Đàn cái. Ranger raptor

    12/6/19