Mka2017's Recent Activity

  1. Mka2017 đã trả lời vào chủ đề [Funland] Đi xe hơi trộm chó, quá nhanh gọn, nên ủng hộ ?.

    Sao các anh trong ngành x lại không dùng quả này để khống chế tội phạm nhi?

    19/3/19 lúc 08:16
  2. Mka2017 đã trả lời vào chủ đề [Funland] Bị phản bội nên làm gì.

    Nên nộp hồ sơ tham gia vào hiệp hội nuôi hươu sao để lấy ... kinh nghiệm!

    13/3/19 lúc 10:53