mr11289

em chỉ là em thôi

rượu và gái là cái chết ai cũng thích
Website
http://thegioidieuhoa.net
Nơi ở
nơi đâu có xe là nhà em
Nghề nghiệp
xưa cưỡi châu nay em cưỡi xe

Chữ ký

@members cụ có ưng ý không?

Người theo dõi

Top