myong's Recent Activity

  1. myong attached a file to the thread [Funland] Nét đẹp nơi linh thiêng.

    [IMG] Tâm Hiếu là tâm Phật Hạnh Hiếu là hạnh Phật.

    -dsc0093-01.jpeg 23/8/19 lúc 09:33
  2. myong attached a file to the thread [Funland] Nét đẹp nơi linh thiêng.

    Con đường giải thoát Thanh, tĩnh, tịch, không Buông xả trong lòng Là bờ hạnh phúc. [IMG]

    c---nh-ch--a.jpeg c---nh-ch--a.jpeg 22/8/19 lúc 09:12