Ngo Rung's Recent Activity

 1. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Cứ theo dân dã là xỏ nhầm giày đi lão \m/

  14/10/19 lúc 18:05
 2. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Lần sau vi phạm vang tập thể cho chừa =))

  14/10/19 lúc 18:03
 3. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Phiu nó không dám bén mảng sang chốn súng đạn này đâu. Có cái thớt rõ hòa bềnh mà hình như bay cmnr :P

  14/10/19 lúc 15:06
 4. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Còn 1/4 truynh tiết nhá :))

  14/10/19 lúc 15:04
 5. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Trị Con Gián nâu nhỏ trong Chung Cư..

  Cụ bắt con gián, cấu đýt nó ra rồi nhét thuốc vào. Nó sẽ chết :D Fun tí :))

  14/10/19 lúc 14:41
 6. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Rồi lại cãi là chửa thấy chạy bộ 40km để oánh Cuốc thôi, lươn vẫn hoàn lươn mà :))

  14/10/19 lúc 13:11
 7. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Công nhựn, Sáu thái phát bỉu xong tư nhiên mất ăn mất ngủ. May cho hắn là không có vụ cháy bóng bay nào đấy =))

  14/10/19 lúc 13:09
 8. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Không phải Cuốc thả đâu, bọn nó tự chui ra đấy :D Lời ủng oẳng từ đáy bùn của một con lươn nó cãi thế :))

  14/10/19 lúc 12:56
 9. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Vụ chia chác anh Hói lại rung đùi cười khẩy, các chú cứ oánh đi, nhà anh đủ dầu dự trữ để cân cả TG =))

  14/10/19 lúc 12:54
 10. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Đây là BT phản dâm chủ, làm sao các nhà dâm chủ lên tiếng được :))

  14/10/19 lúc 09:14
 11. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Anh Gàn ngừng bom pháo, cả châu Âu nhảy vào cờ hoa tưng bừng, nhờ có bọn tao lên tiếng....bo bla.... Anh Tin, anh Chum với anh Gàn thì...

  14/10/19 lúc 07:51
 12. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Chắc anh Tin lại sắp à lố cho anh Gàn: đủ rồi, thế nhé :))

  14/10/19 lúc 07:46
 13. Ngo Rung đã trả lời vào chủ đề [Funland] Tình hình Syria Trung Đông- Hồng Tân- Iran vs Phương Tây Vol 85.

  Cũng đợi cho Cuốc trắng mắt ra. Giờ anh ấy danh nghĩa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, còn Cuốc giờ phải ngoan với anh Sát, không anh ấy lại...

  14/10/19 lúc 07:42